Gu geu

BIDERKA ABOKATUAK tokiko entitateen kudeaketarako lege aholkularitzan aditua den abokatu bulegoa da.

10 urte baino gehiago daramatzagu udalekin elkarlanean eta ondorioz hamarnaka izan dira gure aholkularitza jaso duten udaletako kargu publiko zein profesionalak.

Bi zerbitzu nagusi eskaintzen ditugu: Batetik, udalari dagokion aholkularitza juridiko-administratibo osoa eta bestetik, giza baliabideen kudeaketarako lan aholkularitza.

Zerbitzua eskaintzeko talde profesional sendoa dugu, administrazio eta lan zuzenbidean adituak diren pertsonek osatua.

Elebidunak garenez, euskaraz zein gazteleraz eskaintzen ditugu gure zerbitzuak.

Zerbitzuak

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

Eskaintzen ditugun zerbitzuen artean honako hauek nabarmendu
daitezke:

Lege gaietan aholkularitza. Berraztertze helegite, alegazio, lizentzia eta antzekoen inguruko informe juridikoak, espedienteetara eransteko. Kontsultei erantzun azkarra, ahoz zein idatziz.

Espediente administratiboen osaketan laguntza. Hirigintza legezkotasuna berrezartzeko espedienteak; hirigintza eta ingurumen zigor espedienteak; zerbitzu eta obra publikoen kontrataziorako espedienteak; Udal Ordenantzak

Udal kudeaketa gaietan aholkularitza. Aurrekontuak, Araudiak, Herritarren partaidetza, Zerbitzu publikoak, eta bereziki, Hirigintza.

Nafarroako Epaitegi Administratiboari aurkeztu beharreko alegazio informeak.

Defentsa juridikoa. Ordezkatutako erakunde publikoen defentsa administrazio-auzien jurisdikzioan, zein laboralean ere.

Hirigintza Proiektuen erredakzioan elkarlana. Hirigintza Planak, Plan Bereziak, Plan Partzialak, Aldaketa puntualak, birpartzelazio Proiektuak, besteak beste.

LAN AHOLKULARITZA

Eskaintzen ditugun zerbitzuen artean honako hauek nabarmendu daitezke:

Lan eta administrazio kontratu eta txostenen prestaketa.

Langileen altak, bajak eta aldaketak Gizarte Segurantzan zein beharrezkoak diren beste organismo batzuetan, gaixotasunek eragindako bajak eta beste kontzeptu batzuk barne.

Hileko nomina eta aparteko pagen prestaketa.

Kitatze eta kanporatzeen prestaketa.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean kotizatzeko RNT eta RLC buletinak azterketa eta prestaketa.

PFEZaren portzentajearen banako eguneratzea langile bakoitzarentzat, unean uneko legeria aplikagarriaren arabera.

Enpresako ziurtagiriak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuak izatearen ziurtagirien kudeaketa eta Udalera igortzea, bai eta kontratuaren xedearekin behar diren bertzelako ziurtagiriak ere.

Lan arloko aholkularitza juridikoa.

AHOLKULARITZA JURIDIKOA

Eskaintzen ditugun zerbitzuen artean honako hauek nabarmendu
daitezke:

Lege gaietan aholkularitza. Berraztertze helegite, alegazio, lizentzia eta antzekoen inguruko txosten juridikoak, espedienteetara eransteko. Kontsultei erantzun azkarra, ahoz zein idatziz.

Espediente administratiboen osaketan laguntza. Hirigintza legezkotasuna berrezartzeko espedienteak; hirigintza eta ingurumen zigor espedienteak; zerbitzu eta obra publikoen kontrataziorako espedienteak; Udal ordenantzak.

Udal kudeaketa gaietan aholkularitza. Aurrekontuak, araudiak, herritarren partaidetza, zerbitzu publikoak, eta bereziki, hirigintza.

Nafarroako Epaitegi Administratiboari aurkeztu beharreko alegazio txostenak.

Defentsa juridikoa. Ordezkatutako erakunde publikoen defentsa administrazio-auzien jurisdikzioan, baita lan arlokoan ere.

Hirigintza Proiektuen erredakzioan elkarlana. Hirigintza Planak, Plan Bereziak, Plan Partzialak, Aldaketa puntualak, birpartzelazio Proiektuak, besteak beste.

LAN AHOLKULARITZA

Eskaintzen ditugun zerbitzuen artean honako hauek nabarmendu daitezke:

Lan eta administrazio kontratu eta txostenen prestaketa.

Langileen altak, bajak eta aldaketak. Gizarte Segurantzan zein beharrezkoak diren beste organismo batzuetan, gaixotasunek eragindako bajak eta beste kontzeptu batzuk barne.

Hileko nomina eta aparteko pagen prestaketa.

Kitatze eta kanporatzeen prestaketa.

Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean kotizatzeko RNT eta RLC buletinak azterketa eta prestaketa.

PFEZaren portzentajearen banako eguneratzea langile bakoitzarentzat, unean uneko legeria aplikagarriaren arabera.

Enpresako ziurtagiriak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuak izatearen ziurtagirien kudeaketa eta Udalera igortzea, bai eta kontratuaren xedearekin behar diren bertzelako ziurtagiriak ere.

Lan arloko aholkularitza juridikoa.

Lan taldea

Marcos Erro Martinez

2005. urtetik jarduneko abokatua.
Zuzenbidean lizentziatua.
Toki Administrazioan aditu titulua.

Joseba Compains Silva

2007. urtetik jarduneko abokatua.
Zuzenbidean Lizentziatua.
Administrazio eta Enpresa
Zuzendaritzan lizentziatua.
Administrazio zuzenbidean ikasketa aurreratuak (DEA)

Aritz Gomara Etxeberria

Lan aholkularia.
Zuzenbidean Lizentziatua.
Administrazio eta Enpresa
Zuzendaritzan lizentziatua.

Marcos Erro Martinez

2005. urtetik jarduneko abokatua.
Zuzenbidean lizentziatua.
Toki Administrazioan aditu titulua.

Joseba Compains Silva

2007. urtetik jarduneko abokatua.
Zuzenbidean Lizentziatua.
Administrazio eta Enpresa
Zuzendaritzan lizentziatua.
Administrazio zuzenbidean ikasketa aurreratuak (DEA)

Aritz Gomara Etxeberria

Lan aholkularia.
Zuzenbidean Lizentziatua.
Administrazio eta Enpresa
Zuzendaritzan lizentziatua.

Non gaude

Arga Ibaia Kalea, 28-30 behea
31014 . Iruñea

Tel. 948 20 79 29
biderka@biderka.com

© 2018 Biderka Abokatuak | by Muxu Estudio

Arga Ibaia Kalea, 28-30 behea
31014 . Iruñea

Tel. 948 20 79 29
biderka@biderka.com

© 2018 Biderka Abokatuak | by Muxu Estudio